حضور سازمان دفاع از قربانیان خشونت در هفتمین جلسه نشست اقلیت های شورای حقوق بشر سازمان...

کد خبر : #150
تاریخ انتشار : سه شنبه, 4 آذر 1393 0:00
تعداد بازدید کننده : 897
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
حضور سازمان دفاع از قربانیان خشونت در هفتمین...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
نمایندگان سازمان دفاع از قربانیان خشونت ، با حضور در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر ، بیانیه های این سازمان را قرایت خواهند کرد....

نمایندگان سازمان دفاع از قربانیان خشونت ، با حضور در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر ، بیانیه های این سازمان را قرایت خواهند کرد.
این نشست در روز های 25 و 26 نوامبر در شهر ژنو سوییس برگزار می شود و موضوع این جلسه " پیشگیری و رسیدگی به جنایات و حشیانه علیه اقلیت ها" است که در ذیل این موضوع اصلی ، چهار زیر موضوع: 1. شناخت دلایل ریشه ای خشونت و جنایات وحشیانه علیه اقلیتها 2. راههای بهبود پیشگیری از خشونت و جنایات وحشیانه علیه اقلیتها 3. راههای اصلی حل و فصل خشونت (پس از آغاز شدن جنایات وحشیانه) ، حفاظت از اقلیت ها و برقراری امنیت 4. پرهیز از بروز مجدد این نوع جنایات ،برقرای صلح و مدیریت تنوع قومی - مورد بحث قرار می گیرند.

“ حضور سازمان دفاع از قربانیان خشونت در هفتمین جلسه نشست اقلیت های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ”