افزایش اعتیاد در زنان

کد خبر : #1339
تاریخ انتشار : سه شنبه, 14 مهر 1394 15:14
تعداد بازدید کننده : 535
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
افزایش اعتیاد در زنان
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه بیش از 50 درصد معتادان را افراد متأهل تشکیل می‌دهند، از افزایش اعتیاد در میان زنان خبر داد.

انوشیروان محسنی بندپی در همایش کارزار رسانه‌ای پیشگیری از مصرف شیشه گفت: بیکاری علت اصلی اعتیاد نیست، درصدی از معتادان را شاغلان تشکیل می‌دهند و بیش از 50 درصد معتادان هم متأهل هستند. وی افزود: اعتیاد حالت فراگیری در کشور پیدا کرده و متأسفانه با ذره بین هم نمی‌توانیم جای پاکی از اعتیاد در کشور پیدا کنیم. ایران ادامه می دهد، رئیس سازمان بهزیستی تصریح کرد: اعتیاد برعکس پدیده‌های اجتماعی دیگر، شرایط هم افزایی آثار سوء دیگر را نیز فراهم می‌کند به طوری که به عنوان مثال بر اساس آمارها بیشتر از 50 درصد طلاق‌ها، 25 درصد کودک آزاری و همسرآزاری و 35 درصد جرائم مربوط به اعتیاد است.

“ افزایش اعتیاد در زنان ”