حکم تخریب خانه های فسطینی 13هزارفلسطینی دیگررا آواره خواهدکرد

کد خبر : #1208
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 18 شهریور 1394 14:45
تعداد بازدید کننده : 520
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
حکم تخریب خانه های فسطینی 13هزارفلسطینی دیگررا...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
دفتر هماهنگی کمک های انساندوستانه سازمان ملل تخریب 143 خانه فلسطینی بدست نیروهای رژیم صهیونیستی درماه اوت را در 5 سال گذشته بی سابقه خواند و هشدار داد که اجرای 11 هزار حکم تازه تخریب خانه های فلسطینان 13 هزار فلسطینی دیگر را آواره و بی خانمان خواهد کرد.

استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی اطلاع داد که دفتر هماهنگی کمک های انسان دوستانه سازمان ملل در ادامه تخریب خانه های فلسطینیان بدست گردانندگان رژیم صهیونیستی، هشدار داده است در صورت اجرای 11 هزار حکم جدید تخریب این خانه ها در کرانه های باختری دستکم 13 هزار نفر دیگر از مردم این منطقه آواره خواهند شد. 
دوجاریک در ادامه با اشاره به این که تنها در یک ماه گذشته 143 واحد مسکونی متعلق به فلسطینیان بدست نیروهای این رژیم ویران شده به نقل از کمیته مذکور این را بالاترین رقم در 5 سال گذشته توصیف کرد.
وی افزود که بان کی مون دییر کل سازمان ملل همچنان به تماس و گفتگو با سران رژیم صهیونیستی به منظور جلوگیری از تخریب خانه های فلسطینیان ادامه خواهد داد.

“ حکم تخریب خانه های فسطینی 13هزارفلسطینی دیگررا آواره خواهدکرد ”
تگ ها فلسطین