مجازات مهربانی: محاکمه همبستگی در قلعه اروپا

کد بلاگ : #5776
تاریخ انتشار : دوشنبه, 26 اسفند 1398 0:00
مورد محاکمه قرار گرفتن امدادرسانان محلی (کوه‌پیمایان) فرانسوی، به اتهام «تسهیل ورود غیرقانونی» پناهجویان به کشور، از طریق فراهم آوردن چای و لباس گرم از جمله اقداماتی است که می‌توان از آن تحت عنوان "مجازات مهربانی: محاکمه همبستگی در قلعه اروپا" یاد کرد.

سازمان عفو بین‌الملل، اسفند ماه 1398، گزارشی 92 صفحه‌ای تحت عنوان "مجازات مهربانی: محاکمه همبستگی در قلعه اروپا"، در خصوص مورد پیگرد قانونی و آزار و اذیت قرار گرفتن امدادرسانان و مدافعان حقوق بشر، در تمامی کشورهای اروپایی، به دلیل کمک به پناهجویان، پناهندگان و مهاجران بر اساس قوانین معیوب مبارزه با قاچاق و تروریسم، از جمله کشور فرانسه منتشر کرده است. برخی موارد این گزارش عبارت است از:
- اقدام مقامات فرانسه به مورد هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر، از طریق ترور شخصیت (تهمت و افترازنی)، ایجاد رعب و هراس، اعمال آزار و اذیت و اجراء فرآیندهای دادرسی، در راستای تحدید حق دفاع از حقوق بشر و نقض حق آزادی بیان و تشکیل تجمعات؛
- اقدام مقامات مرز فرانسه با ایتالیا، به سوء‌استفاده از مجموعه‌ای از تدابیر امنیتی در راستای سرکوب هرگونه همیاری و همبستگی با پناهجویان و بهره‌برداری از قوانین معیوب کارگشایی و کمک، در راستای هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در دادگاه‌ها؛
- اقدام مقامات شمال فرانسه در ممانعت به عمل آوردن از امدارسانی‌ها، از طریق روند بازرسی‌های هویتی، پرداخت جریمه و دیگر آزار و اذیت‌های اعمال شده از سوی نیروهای پلیس؛
- مورد محاکمه قرار گرفتن امدادرسانان محلی (کوه‌پیمایان) فرانسوی، به اتهام «تسهیل ورود غیرقانونی» پناهجویان به کشور، از طریق فراهم آوردن چای و لباس گرم؛
- محدودیت دستیابی به امکان پناهندگی در این کشور و رانده شدن پناهجویان به خارج از مرزهای این کشور، در صورت دستگیر شدن آن‌ها در مناطق مرزی آن ؛

 

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

1- https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/europe-people-helping-refugees-and-migrants-risk-jail-as-authorities-misuse-anti-smuggling-laws/