حقوق زنان بومی: نمره ای ضعیف در کارنامه حقوق بشری کانادا

کد بلاگ : #898
تاریخ انتشار : یکشنبه, 4 مرداد 1394 15:40
تعداد بازدید کننده : 1139
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
حقوق زنان بومی: نمره ای ضعیف در کارنامه حقوق...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
کشور کانادا در دومین بررسی دوره ای جهانی خود، در تاریخ سوم فروردین 1392، 19 توصیه را پذیرفته است که از این کشور می خواهد به تمامی موارد خشونت علیه زنان بومی خاتمه دهد.1

اما علی رغم پذیرش این توصیه ها خشونت، تبعیض و جنایت علیه زنان بومی همچنان ادامه دارد.2 . سازمان عفو بین الملل در گزارش سال 2015 -2014 خود درباره نقض حقوق بشر در کانادا آورده است که 1017نفر از دختران وزنان بومی کانادا بین سال های 1980 و 2012 به قتل رسیده اند. 3.   این آمار بیش از چهار برابر آمار دیگر زنانی است که در کانادا به قتل رسیده اند. به رغم درخواست های روزافزون دولت های استانی و منطقه ای کانادا، دولت مرکزی این کشور تاکنون از اجرای هرگونه طرح اقدام ملی یا حتی تحقیق عمومی درباره نقض حقوق زنان بومی کانادا، خودداری کرده است. در این راستا دولت محافظه کار کانادا بارها در برابر تحقیق در مورد پرونده زنان بومی گم شده و مقتول مقاومت کرده و استفن هارپر نخست وزیر کانادا نیز گفته است که انجام چنین تحقیقی در اولویت کارهای دولت قرار ندارد. 4. کمیسیون آمریکایی حقوق بشر در تاریخ 21 دسامبر 2014 (30 آذر 1393) گزارشی را درخصوص وضعیت حقوق بشر زنان بومی کانادا منتشر نموده که در آن، ابعاد نقض حقوق بومیان کانادا به ویژه زنان بومی مورد بررسی و انتقاد قرار گرفته است. این گزارش که "قتل و ناپدیدشدن زنان بومی ناحیه بریتیش کلمبیا، کانادا" عنوان دارد، موضوعاتی چون قتل و ناپدیدشدگی زنان بومی کانادا، تبعیض و خشونت علیه آنان و واکنش و تمهیدات دولت کانادا در قبال وضعیت زنان بومی کشور را بررسی کرده است. 5. 

این گزارش 120 صفحه ای نتیجه¬گیری کرده است که بومیان کانادا به خصوص زنان و دختران بومی با نابرابری و تبعیض گسترده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه¬اند.
بر اساس این گزارش زنان و دختران بومی کانادا طی چندسال اخیر، به میزان 4 برابر کل جمعیت خود در معرض قتل یا ناپدیدشدن قرار گرفته اند. طبق برآورد انجمن زنان بومی کانادا (NWAC) ، تا تاریخ 31 مارس 2010، 582 مورد قتل یا ناپدید شدگی زنان بومی ظرف 30 سال رخ داده است. در حالی که برخی گزارشات جدید آمار فوق را تا بیش از 1000 نفر اعلام می¬کنند. به علاوه، به اساس گزارش دولت کانادا، زنان بومی این کشور سه برابر بیش از زنان غیربومی در معرض انواع خشونت قرار دارند. گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر مردمان بومی در این خصوص می افزاید زنان بومی کانادا نسبت به زنان غیربومی این کشور، 8 برابر بیشتر در معرض قتل قرار دارند.
تبعیض موضوع دیگری است که زنان بومی کانادا با آن دست به گریبان هستند. نابرابری و مشکلات شدید اقتصادی و اجتماعی شامل فقر، بیکاری، دسترسی محدود و ضعیف به امکانات آموزشی و بهداشتی، عدم دسترسی به آب پاکیزه، خانه های متراکم و غیراستاندارد مسائلی هستند که زنان از آن رنج می برند.
طبق گزارش کمیسیون عواملی که بر وخامت وضعیت زنان بومی کانادا تاثیر می گذارند عبارتند از برخورد نامناسب پلیس این کشور، وجود برخی قوانین و سیاست های ناعادلانه از جمله قانون ایندین ها، فقر، مسکن نامناسب، محرومیت اقتصادی و اجتماعی که به آسیب پذیری این قشر کمک می کنند.
متاسفانه پلیس در محافظت از زنان و دختران بومی کشور در قبال قتل، ناپدیدشدگی و اشکال شدید خشونت و همچنین انجام تحقیقات به موقع و جدی در این زمینه ناتوان بوده و ضعیف عمل کرده است. قانون ایندین، تبعیض آمیز است و طبق آن زنان بومی کانادا بعد از ازدواج با یک فرد بومی از قبیله دیگر، تعلق خویش را نسبت به زادگاه بومی خود از دست می دهند. همچنین فرزندی که از یک مادر بومی و پدر غیربومی زاده شود، غیربومی محسوب می شود.

تمامی این وقایع در حالی روی می دهد که سالهاست کانادا کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی، و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان .6. را امضا کرده است. کمیته سازمان ملل در امر حذف تبعیض و خشونت علیه زنان در گزارشی ناکامی کانادا را در بررسی کامل خشونت گسترده علیه زنان و دختران بومی شامل ناپدید شدن و قتل آنها ، نقض گسترده حقوق این افراد دانسته است.
در گزارش این کمیته که اسفند ماه 1393 به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شده عبارت "نقض شدید و سیستماتیک " حقوق زنان در کشور کانادا بارها تکرار شده است. این گزارش تصریح می کند که حقوق زنان بومی کانادا در این کشور به شدت نقض شده است.7.  یکی از کارشناسان سازمان ملل نیز با اشاره به این گزارش اعلام کرده که کانادا به دلیل ناتوانی در بررسی جامع موارد خشونت علیه زنان بومی مانند قتل و ناپدید شدن این افراد به "نقض شدید" حقوق زنان بومی متهم است. 8. مدیر عامل سازمان عفو بین الملل در اظهارات خرداد ماه 1394 خود درباره موارد نقض حقوق بشر در کانادا تاکید کرد که مسئله خشونت علیه زنان بومی این کشور صدها هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده است. 9. در این گزارش به نقل از سازمان‌های غیردولتی آمده است که زنان بومی کانادا پنج برابر بیشتر از زنان غیربومی در اثر خشونت‌ جان می‌بازند و 3.5 برابر بیشتر قربانی خشونت‌ جنسی و خشونت خانگی می شوند. این کمیته، در جهت احقاق حقوق زنان کانادا 38 توصیه عملی به این کشور ارائه کرده است، دولت این کشور 34 توصیه را پذیرفته اما از قبول "تشکیل کمیته تحقیق مستقل برای بررسی پرونده های زنان بومی مقتول و ناپدید شده" و اجرای طرح "اقدام ملی برای رسیدگی به تمام اشکال خشونت علیه زنان بومی" امتناع کرده است. همچنین اظهارات مستند این کمیته را مبنی بر اینکه موارد "نقض حقوق بشرجدی" بوده رد کرده است.
متاسفانه، تداوم نقض حقوق زنان بومی، عدم تمایل دولت کانادا به بررسی دقیق و جامع پرونده زنان مقتول و ناپدید شده و اظهارات صریح نخست وزیر کانادا مبنی بر اینکه تحقیق در این زمینه در اولویت کارهای دولت قرار ندارد همگی نشاندهنده عدم احترام دولت کانادا به بومیان این کشور است. بدیهی است که اولین گام در جبران یک اشتباه پذیرش خطاست. زمانی که کانادا از پذیرفتن اینکه نقض شدی و سیستماتیک حقوق زنان بومی را مرتکب شده، سر باز می زند بدین معناست که قصد اقدام جدی برای پیشگیری از این پدیده را ندارد.

1.http://www.pch.gc.ca/eng/1357245757204/1357245878778

2.http://www.bbc.com/news/resources/idt-dc75304f-e77c-4125-aacf-83e7714a5840

3.http://www.amnesty.ca/get-involved/take-action-now/canada-no-more-stolen-sisters-0

4.http://www.cbc.ca/news/aboriginal/stephen-harper-s-comments-on-missing-murdered-aboriginal-women-show-lack-of-respect-1.2879154 

5.http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/indigenous-women-bc-canada-en.pdf

6.http://indicators.ohchr.org

7.http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/CAN/CEDAW_C_OP-8_CAN_1_7643_E.pdf

8.http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15656&LangID=E

9.http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/a-sobering-look-at-canadas-human-rights-record/article25405839/

“ حقوق زنان بومی: نمره ای ضعیف در کارنامه حقوق بشری کانادا ”