به خطر افتادن درخواست پناهندگی پناهجویان در صورت بروز رفتار ناشایست در بریتانیا

کد بلاگ : #6086
تاریخ انتشار : شنبه, 18 بهمن 1399 14:02
تعداد بازدید کننده : 183
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
به خطر افتادن درخواست پناهندگی پناهجویان در...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
درخواست پناهندگی، پناهجویان مستقر در اردوگاه‌های پناهندگی بریتانیا در صورت اعتراض به شرایط این اردوگاه‌ها یا دست زدن به اعتصاب، بر اساس اظهارات برخی از پناهجویان مورد تهدید قرار می‌گیرد.

روزنامه گاردین، در بهمن‌ماه ۱۳۹۹، گزارشی را در خصوص تهدید پناهجویان در بریتانیا در مخاطره قرار گرفتن درخواست‌های پناهندگی آن‌ها در صورت بروز رفتار ناشایست منتشر کرده است. در این گزارش به این نکته اشاره شده است که پناهجویان مستقر در اردوگاه‌های پناهندگی موقتِ وزارت کشور در خصوص به خطر افتادن درخواست‌های پناهجویی آن‌ها در صورت بروز رفتار نادرست از سوی ایشان، از جمله اعتراض به شرایط این اردوگاه‌ها یا دست زدن به اعتصاب، بر اساس اظهارات برخی از پناهجویان که به‌دلیل هراس از مواجهه با اقدامات تلافی‌جویانه ناشناس باقی مانده‌اند، مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
گاردین در گزارش خود به اظهارات یکی از پناهجویان اشاره کرده که در آن گفته است او را تهدید نموده‌اند اگر در زمینه غذای اردوگاه شکایت کند نامش در لیست سیاه وزارت کشور وارد می‌شود. همچنین به دیگر پناهجویان این اردوگاه، که یک مقر نظامی قدیمی است، گفته شده که چنانچه تا ساعت ۱۰ شب به اردوگاه بازنگردند، درخواست‌های آن‌ها با مشکل مواجه می‌شود. گروه‌هایی از پناهندگان که به اوضاع کمپ‌ها آشنایی دارند، وجود تهدیدات علیه پناهندگان را رفتاری "سیستمیک" دانسته و از وزارت کشور خواسته‌اند تا جلوی بهره‌برداری از این تهدیدها برای افرادی که پیشاپیش از آزار و اذیت یا منازعه جاری از کشور خود گریخته‌اند را بگیرد. همچنین در این گزارش به ناشی شدن این تحول از صدور دستور از سوی پریتی پتل، وزیر کشور بریتانیا، مبنی بر ایجاد شبکه‌ای از اماکن موقت  عمدتا مقرهای نظامی غیرقابل استفاده و سپردن تصدی آن به شرکت‌های خصوصی جهت نگاهداری از افرادی که در انتظار رسیدگی به پرونده‌های پناهجویی‌شان در این کشور هستند اشاره کرده است.
گفتنی است در گزارش گاردین به شرایط یکی از این اردوگاه‌ها، از جمله نگهداری از ۴۰۰ مرد در یک مکان اشاره شده است. این نگهداری در حال حاضر تحت شرایط قرنطینه، به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و تهدید شدن پناهجویان با مشکل مواجه شدن درخواست‌های پناهجویی‌شان در صورت دست زدن به اعتصاب در رابطه با شرایط اردوگاه و یا گفتگو با رسانه‌ها در این زمینه انجام پذیرفته است. شایان ذکر است مواردی در اردوگاه‌های دیگر نیز مشاهده شده است. در این گزارش بر ضرورت اقدام وزارت کشور به حصول اطمینان بی‌درنگ از عدم اقدام شرکت‌های خصوصی متصدی این اردوگاه‌ها به مورد تهدید یا ارعاب قرار دادن افرادی که موظف به حمایت از آن‌ها هستند و تضمین مسئولیت‌پذیری کارکنانی که چنین رفتاری از خودشان نشان داده‌اند، تاکید شده است.
این گزارش به رو به وخامت نهاده شدن این وضعیت و افزایش تنش‌ها میان پناهجویان و کارکنان این اردوگاه‌ها، با توجه به هراس دائمی پناهجویان از این وضعیت و ناتوانی آن‌ها از حفاظت از خود، همچنین بحرانی شدن وضعیت روحی پناهجویان با توجه به گزارش‌های دریافتی در زمینه قصد پناهجویان به آسیب به خود یا خودکشی اشاره نموده است.

 

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://www.theguardian.com/uk-news/2021/jan/23/uk-asylum-seekers-told-claims-at-risk-if-they-misbehave

“ به خطر افتادن درخواست پناهندگی پناهجویان در صورت بروز رفتار ناشایست در بریتانیا ”