کردارنامه مأموریت‌داران رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر

کد بلاگ : #3902
تاریخ انتشار : دوشنبه, 1 آبان 1396 9:41
تعداد بازدید کننده : 704
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
کردارنامه مأموریت‌داران رویه‌های ویژه شورای...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
آیا یک گزارشگر ویژه، همچون گزارشگر حقوق بشر ایران وظیفه دارد که در گزارش خود نکات مثبت حقوق بشری کشور هدف را نیز ذکر کند؟ یا اینکه مأموریت‌اش تنها ذکر موارد "نقض" خواهد بود؟ منابع یک گزارشگر شامل چه افراد و نهادهایی می‌تواند باشد؟ آیا او می‌تواند از هر منبعی برای ارائه ادعاها استفاده کند؟ سوالاتی از این دست ما را ملزم می‌کند که کردارنامه Code of Conduct ماموریت‌داران ویژه سازمان ملل را مطالعه کنیم. این سند در قالب قطعنامه‌ای در نشست نوزدهم شورای حقوق بشر در18 ژوئن 2007 بدون رأی گیری به تصویب رسید.

مأموریت‌دارن، متخصصان مستقل سازمان ملل هستند که برای بررسی یک موضوع حقوق بشری یا ارزیابی وضعیت حقوق بشر در یک کشور از سوی شورا تعیین می‌شوند.
آنها باید یافته‌های خود را به اطلاعات عینی، معتبر و شفاف مستند کنند. دریافت اطلاعات از دولت های مربوط بسیار مهم است و پاسخ‌های آنان به توصیه ها و مکاتبات باید در گزارش های مأموریت‌دار منعکس شود.
ذینفعان برای ارتباط با مأموریت‌دارن روندهای ویژه و انتقال اطلاعات به آنها باید استانداردهایی را مراعات کنند از جمله: ادعاها به هیچ عنوان لحن توهین‌آمیز و خشن نداشته باشد، بر اساس انگیزه‌های سیاسی نباشد، و واقعی و عینی باشد. ذینفعان عبارتند از: قربانیان نقض‌های حقوق بشری، سمن‌ها، و گروه هایی که اطلاعات شفاف و قابل راستی‌آزمایی از یک نقض حقوق بشر دارند.
آنها باید در ارائه توصیه ها و نتایج خود منصفانه و به دور از اغراض شخصی باشند و مهلت کافی برای پاسخ به دولت مربوطه بدهند. اظهارات آنها باید در چارچوب مأموریت‌‌شان و در کمال استقلال طرح شود.

ترجمه متن کامل کردارنامه به صورت PDF

“ کردارنامه مأموریت‌داران رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر ”