کتاب آموزش حقوق بشر در عمل، تمرین آموزش حقوق بشر با و از طریق جوانان

کد بلاگ : #3841
تاریخ انتشار : سه شنبه, 11 مهر 1396 17:08
تعداد بازدید کننده : 534
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
کتاب آموزش حقوق بشر در عمل، تمرین آموزش حقوق...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
تمرکز اصلی این کتاب، بر "کار با جوانان و برای جوانان" قرار گرفته است اما مثال‌هایی نیز از کار با کودکان و بزرگسالان آورده شده است.

خلاصه اجرایی:
این کتاب با هدف به اشتراک گذاردن شیوه‌های خوب آموزش حقوق بشر تدوین شده است. این شیوه‌های خوب اشکال متعددی را در برمی‌گیرد اعم از تدوین نشریات آموزشی، دوره‌ها، استراتژی‌ها و ابزارهای آموزشی که عمدتاً بر مبنای اصول و روش‌شناسی آموزش غیررسمی طراحی شده‌اند. هدف این است که نشان دهد آموزش حقوق بشر در شکل‌های متعددی صورت می‌گیرد و همان چیزی است که مردم عادی و سازمان‌های محلی در سراسر کشورهای عضو شورای اروپا انجام می‌دهند.

این کتاب دو تعریف از آموزش حقوق بشر ارائه می دهد:
- تعریف اول برمبنای "منشور آموزش حقوق بشر و آموزش برای شهروندی دموکراتیک" عبارت است از "آموزش، ارتقاء آگاهی، اطلاعات، اقدامات و فعالیت‌هایی که هدف آن تجهیز آموزش گیرندگان به دانش، مهارت، درک و توسعه پندار و رفتار آنها، و توانمندسازی آموزش گیرندگان برای مشارکت در ایجاد و دفاع از یک فرهنگ جهانی حقوق بشر در جامعه، با رویکرد ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌باشد".
- تعریف دوم که توسط بخش جوانان شورای اروپا ارائه شده است، آموزش حقوق بشر را چنین تعریف می‌کند: "برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی که بر ترویج برابری در کرامت انسانی، ترویج یادگیری میان فرهنگی، مشارکت و توانمندسازی اقلیت‌ها توجه دارد."

تمرکز اصلی این کتاب، بر "کار با جوانان و برای جوانان" قرار گرفته است اما مثال‌هایی نیز از کار با کودکان و بزرگسالان آورده شده است. این کتاب برای دستیابی به اهداف اساسی خود، طیف وسیعی از موضوعات و مثال‌ها را دربرگرفته است اعم از: کار با کودکان، جوانان، بزرگسالان، معلمان و کارگران جوان، شهروندی فعال، محیط زیست، جنسیت، پناهندگان، جوانان روستایی، ترویج، ارزیابی، معلولیت، تبعیض، مهاجران، مشارکت، جوانان آسیب پذیر و ... .
- انواع روشهای به‌کار گرفته شده برای آموزش حقوق بشر برطبق این کتاب عبارتند از: بازی، راه‌اندازی کمپین، انجام فعالیت، شبکه‌سازی، انتشارات، ساخت ویدئو، برگزاری کارگاه آموزشی، برگزاری دوره‌های آموزشی، تبادل تجربیات، تدوین کتابچه‌های راهنما. 

کتاب فوق، 16 پروژه را دربرمی‌گیرد که هدف آن ایجاد بینشی نسبت به غنا و تنوع شیوه‌های کار با جوانان درحوزه آموزش حقوق بشر است.

 

ساختار کتاب:
ساختار کلی کتاب که نشان دهنده اولویت‌های موردنظر بخش جوانان شورای اروپاست، شامل 3 فصل است. این فصول دربرگیرنده شرح پروژه‌های شورای اروپا می‌باشند از این رو دارای پیوندهای گسترده‌ای با کار شورای اروپا هستند. هر یک از پروژه‌های آموزشی در یک ساختار به شرح زیر توصیف می‌شود:
موضوع پروژه، شرح پروژه، اهداف پروژه، نوآوری و آثار، اطلاعات تکنیکی، معیارهای موضوعی

 

فصول کتاب:
فصول اصلی و موضوعات زیرمجموعه فصول به شرح ذیل است:

فصل اول: مشارکت جوانان در فرایندهای دموکراتیک

• دوره آموزشی ملی برای مربیان حقوق بشر
• تقویت ظرفیت‌های کارگران جوان در حقوق بشر
• شبکه آموزش حقوق بشر
• جشنواره فرهنگ دله – مرا در نیمه‌راه ملاقات کن

فصل دوم: دسترسی جوانان به حقوق اجتماعی
• محافظی دربرابر هوموفوبیا در آموزش
• بازی جنسیت – بزرگ‌نمایی، کوچک‌نمایی
• کتابخانه موضوعی زندگی
• زندگی مستقل در اروپا - یک دوره آموزشی
• آموزش محیط زیست باهدف پایداری
• Inni به My - دیگران ما هستند

فصل سوم: ارتقاء جوامع صلح‌آمیز و فراگیر
• چشمان فرهنگ ها
• زمان صلح
• بالکان بدون نفرت
• مسافرت حافظه و پیاده‌روی حافظه
• Okkio Alle Parole - مراقبت کلماتتان باشید
• برنامه آموزشی یک رویداد جوانان " Dikh he na Bister"

 

نویسنده: نیک پادیسان (آموزشگر مستقل در حوزه جوانان اروپا، نویسنده، مشاور، تسهیلگر و سخنران). حامی: دپارتمان جوانان شورای اروپا

 

تلخیص: لیلا عنایتی

“ کتاب آموزش حقوق بشر در عمل، تمرین آموزش حقوق بشر با و از طریق جوانان ”