آیا آمریکا در برابری نژادی موفق بوده است؟

کد بلاگ : #2463
تاریخ انتشار : شنبه, 2 مرداد 1395 10:16
تعداد بازدید کننده : 933
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
آیا آمریکا در برابری نژادی موفق بوده است؟
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
از زمان آزادی شدن برده‌های سیاه سال ها می‌گذرد و طی تمام این سالها ایلات متحده تلاش کرده است تا میان اعضای جامعه متمدن خود برابری ایجاد کند تا تمام اعضای این جامعه صرفه‌نظر از رنگ پوست خود بتوانند از فرصت های برابر بهره‌ببرند. این کشور در این زمینه موفقیت‌های بسیاری را کسب کرده و تعدادی از رنگین‌پوستان این کشور به مشاغل سیاسی رده‌بالا مانند رده شغلی مشاور رییس جمهور، وزارت امورخارجه و در نهایت ریاست‌جمهوری نیز دست یافته‌اند.

اما پژوهش مدت داری که سال هاست توسط یکی از سازمان‌های پژوهشی مطرح ایالات متحده درباره برابری اجتماعی انجام می‌شود نشان می‌دهد، تعداد افراد جامعه امریکا که فرصت‌های اجتماعی را برای سفیدپوستان و رنگین‌پوستان برابر می‌دانند در سال های اخیر کاهش یافته و تعداد کسانیکه خلاف این باور را دارند نیز افزایش یافته است.
اکنون 64 درصد مردم امریکا معتقدند که سیاهپوستان در اجتماع محل زندگی خود به اندازه سفید‌پوستان فرصت دارند تا شغلی را که صلاحیت انجام آنرا دارند به دست آورند، اما این عدد پایین ترین آمار موجود از سال 1995 تا سال 2016 است.
                                             

 

                                                                 تعداد مردم امریکا که معتقدند سیاهپوستان در اجتماع محل زندگی خود به اندازه سفید‌پوستان فرصت دارند تا شغلی را که صلاحیت انجام آنرا دارند به دست آورند.

                                                                                              

در امریکا آمار کسانیکه معتقدند سیاهپوستان از فرصت داشتن مسکن و تحصیل‌کردن برابر با سفیدپوستان برخوردارند نیز طی سالهای اخیر رو به کاهش بوده است. در حال حاضر 70 درصد مردم امریکا معتقدند سیاهپوستان می‌توانند مسکنی را که استطاعت خرید آنرا دارند در اختیار داشته باشند، این رقم از سال 1989 تا کنون (سال 2016) به پایین‌ترین حد خود رسیده است .


                                                         تعداد مردم امریکا که معتقدند سیاهپوستان در اجتماع محل زندگی خود به اندازه سفید‌پوستان فرصت دارند تا مسکنی را که استطاعت خرید آنرا دارند به دست آورند.

                                                                                              

در مورد فرصت تحصیلی نیز تغییری مشابه بوجود آمده و 71 درصد مردم امریکا اکنون معتقدند که کودکان سیاهپوست برای خوب تحصیل کردن فرصتی برابر با کودکان سفید پوست دارند. این رقم نیز اکنون (سال 2016) از سال1962 به پایین‌ترین مقدار خود رسیده است .
با توجه به داده‌های آماری این سازمان پژوهشی به نظر می‌رسد باور مردم امریکا درباره اینکه سیاهپوستان برای به دست آوردن شغل، مسکن و تحصیلات مناسب فرصتی برابر با سفید‌پوستان دارند طی یک دهه گذشته حدود 7 درصد کاهش داشته و به همین ترتیب تعداد افرادی که معتقدند سیاهپوستان از برای استفاده از این خدمات اجتماعی فرصت برابر با سفید‌پوستان را ندارند نیز تقریبا بیش از 8 درصد افزایش داشته است. مردم امریکا اکنون در مقایسه با دهه گذشته درباره وجود برابری نژادی در جامعه خود خوشبینی‌ کمتری دارند.


                                                                   تعداد مردم امریکا که معتقدند کودکان سیاهپوست در اجتماع محل زندگی خود به اندازه کودکان سفید‌پوست فرصت دارند خوب تحصیل کنند.

                                                                                 

منبع:

www.gallup.com
http://www.gallup.com/poll/193697/americans-optimism-blacks-opportunities-wanes.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=heading&utm_campaign=syndication

 

“ آیا آمریکا در برابری نژادی موفق بوده است؟ ”