گزارشگر ویژه سازمان ملل: یک سوم مردم جهان در کشورهای تحت تحریم زندگی می‌کنند

کد بلاگ : #1545
تاریخ انتشار : شنبه, 30 آبان 1394 9:25
تعداد بازدید کننده : 846
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارشگر ویژه سازمان ملل: یک سوم مردم جهان در...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
آقای ادریس جزایری، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد "تأثیر تحریم‌ها بر حقوق بشر" روز چهارم آبان ماه 1394 (26 اکتبر 2015) از تمام کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است درباره استفاده از تدابیر زورمدارانه یک‌ جانبه (تحریم‌های اقتصادی) با یکدیگر گفتگو کرده، تلاش کنند تا از رنج قشر آسیب‌ پذیر جوامع تحت تحریم بکاهند.

آقای جزایری ضمن ارایه نخستین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از این سازمان و از جامعه جهانی خواست که به هزینه گزاف حقوق‌بشری استفاده گسترده از تحریم‌ها توجه داشته باشند. ایشان تأکید کرده است که یک سوم کل جامعه بشری در حال حاضر در کشور‌های ... تحت تحریم زندگی می‌کنند.
ایشان درباره بحث دائمی قانونی بودن یا نبودن تدابیر یک جانبه از نظر قوانین بین‌المللی، اظهار داشت که این بحث در نهایت تحت تأثیر یافته‌های مربوط به تأثیر تحریم‌ها قرار خواهد گرفت و افزود: اگر تدابیر یک‌جانبه رنج بیش از حد مردم کشور‌های تحت تحریم را باعث شود، هر نوع توجیه قانونی هم که برای تحریم بیاوریم، این تدابیر به هر حال غیر قانونی هستند و کشورهای تحریم کننده باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرند.
آقای جزایری در گزارش خود درباره حقوق اساسی مانند حق حیات، حق حاکمیت بر سرنوشت خویش، حق توسعه، حق برخورداری از محاکمه عادلانه که تحت تأثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرند، صحبت کرده است.
ایشان پیشنهاد کرده است که برای بررسی صحیح تأثیرات منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر فهرستی از تمام تحریم‌های در حال اجرا تهیه شود، تا بررسی این تأثیرات بهتر صورت گیرد. همچنین، ایشان ضروری می‌دانند که گروهی از کارشناسان این حوزه تعیین شوند تا شاخص‌هایی را برای ارزیابی تأثیر تحریم‌ها تعریف کنند. زیرا بخصوص در موارد پیچیده، زمانیکه تعدادی از کشور‌ها همزمان با هم یک کشور را هدف تحریم قرارداده، بر تحریم‌های شورای امنیت می‌افزایند، تشخیص آسیب‌هایی که تحت تأثیر مشترک چند تحریم بوجود می‌آیند، کار دشواری است.
این کارشناس همچنین تأکید کرده که ماموریت دارد "از کشور‌های توسعه یافته بخواهد مسئولیت تحریم‌ها و تأثیر منفی آن بر مردم کشور‌ها را بپذیرند."
در بیانیه‌ها‌ و قطعنامه‌‌های سازمان ملل، بارها درباره تأثیر منفی تحریم‌ها بر مردم کشورها ابراز نگرانی شده است . این روند در شورای حقوق بشر سازمان ملل ادامه یافت و شورا در قطعنامه 24/14 از کمیته مشورتی خواست تأثیر منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر را بررسی کرده و در این باره گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه کند. دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در اردیبشهت ماه 1394 (ماه مه 2014) نیز کارگاهی آموزشی برای بررسی تأثیرات منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر برگزار کرد. سرانجام، جمهوری اسلامی ایران از طرف جنبش غیر متعهد‌ها قطعنامه ‌"تدابیر اجباری یک جانبه" را در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرد که در پایان جلسه بیست و هفتم این شورا به تصویب رسید.
به موجب این قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل به طور دائم تأثیرات منفی تحریم های اقتصادی را هر سال بررسی می‌کند. یک "میز گرد سالانه" برای این بررسی در شورا تشکیل می‌شود، "اعضای کمیته مشورتی" اثرات منفی تحریم ها را بررسی می‌کنند و یک "گزارشگر ویژه" برای بررسی اثرات منفی تحریم ها به مدت سه سال انتخاب شده‌است.
آقای ادریس جزایری در جلسه بیست و هشتم شورای حقوق بشر سازمان ملل (اسفند ماه 93) به عنوان اولین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها انتخاب شد و اردیبشت 94 کار خود را آغاز کرد. ایشان به عنوان وزیر سابق امور خارجه الجزایر در روابط بین‌الملل، حقوق‌بشر تجربیات بسیار دارد و نظام حقوق بشری سازمان ملل و سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشری را به خوبی می‌شناسد.

منبع

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16652&LangID=E#sthash.OjGUW2T4.dpuf

http://www.ohchr.org/EN/Issues/UCM/Pages/SRCoerciveMeasures.aspx

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/A_HRC_RES_24_14_ENG.pdf

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/27/L.2

 

“ گزارشگر ویژه سازمان ملل: یک سوم مردم جهان در کشورهای تحت تحریم زندگی می‌کنند ”