جستجوی تگی:

حقوق-بشری-سازمان-ملل

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 6 | 1 - 6
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
 حقوق-بشری-سازمان-ملل - برگزاری دور اول کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل
برگزاری دور اول کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل
دور اول دوره آموزشی آشنایی با « مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل و گزارش نویسی ویژه بررسی دوره ای جهانی ایران» با حضور نمایندگان بیش از 35 سازمان غیر دولتی در سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار شد
 حقوق-بشری-سازمان-ملل - استقبال از دوره آموزشی آشنایی با « مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل و گزارش نویسی ویژه بررسی دوره ای جهانی ایران»
استقبال از دوره آموزشی آشنایی با « مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل و گزارش نویسی ویژه بررسی دوره ای جهانی ایران»
با توجه به استقبال بیش از حد دانشجویان ، پژوهشگران و سازمان های غیر دولتی این دوره آموزشی در دو گروه مجزا و در تاریخ های 23 و 24 مرداد و 6 و 7 شهریور ماه برگزار می شود .
 حقوق-بشری-سازمان-ملل - دوره آموزشی آشنایی با « مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل و گزارش نویسی ویژه بررسی دوره ای جهانی ایران»
دوره آموزشی آشنایی با « مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل و گزارش نویسی ویژه بررسی دوره ای جهانی ایران»
انجمن ملل متحد ایران با هدف ارتقای نقش و مشارکت سازمانهای غیردولتی، مراکز آموزشی و پژوهشی، پژوهشگران، فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های حقوق و علوم سیاسی، در مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد...