جستجوی تگی:

اطفال

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 1 | 1 - 1
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
 اطفال - آموزش ۶۰۰ مشاور برای دادگاه اطفال
آموزش ۶۰۰ مشاور برای دادگاه اطفال
موظفیم نظام مشاوره در دادگاه اطفال ایجاد کنیم که در این راستا بیش از ۶۰۰ مشاور آموزش دیده‌اند و ۱۹ هزار و ۵۰۰ دادرسی مشاور برگزار شده است.