جستجوی تگی:

فرهنگ-حقوقی-قضایی

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 1 | 1 - 1
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
 فرهنگ-حقوقی-قضایی - افزایش فرهنگ حقوقی – قضایی جامعه را هدف گرفته‌ایم
افزایش فرهنگ حقوقی – قضایی جامعه را هدف گرفته‌ایم
معاون اداره کل فرهنگ حقوقی قضایی جامعه معاونت فرهنگی قوه قضاییه گفت‌: برای اینکه بتوانیم از درگیر شدن مردم با معضلات حقوقی – قضایی جلوگیری کنیم، باید نوع نگاه مردم به آگاهی های حقوقی را عوض کنیم و...