جستجوی تگی:

دختران

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 4 | 1 - 4
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
 دختران - تشکیل تیم‌های سیار برای شناسایی دختران دارای رفتار پرخطر
تشکیل تیم‌های سیار برای شناسایی دختران دارای رفتار پرخطر
مراکز بهداشتی و درمانی که در زمینه کاهش آسیب فعالیت می‌کنند و در مناطق پرخطر حضور دارند، اطلاعات خوبی از آسیب‌های اجتماعی در آن منطقه دارند و حتی پاتوق‌ افرادی که رفتار پرخطر جنسی یا سوء مصرف مواد...