جستجوی تگی:

مرضیه-محبی

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 1 | 1 - 1
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
 مرضیه-محبی - با خلاء قانونی عدم نظارت کافی بر مجرمین خطرناک مواجه هستیم
با خلاء قانونی عدم نظارت کافی بر مجرمین خطرناک مواجه هستیم
یک وکیل دادگستری گفت: خلاء قانونی که بدان مبتلا هستیم عدم نظارت قانونی کافی بر مجرمین خطرناک است؛ زیرا امروز در نظام های مدرن قضایی متعرضین جنسی به کودکان به شدت کنترل می شوند و جامعه از موقعیت و...