جستجوی تگی:

آزادی-مشروط

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 1 | 1 - 1
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
 آزادی-مشروط - نظام اعطای آزادی مشروط به زندانیان
نظام اعطای آزادی مشروط به زندانیان
آزادی مشروط نوعی آزادی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند،...