حضور سازمان دفاع از قربانیان خشونت در ششمین فروم اقلیت ها

کد خبر : #267
تاریخ انتشار : دوشنبه, 11 آذر 1392 0:00
تعداد بازدید کننده : 630
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
حضور سازمان دفاع از قربانیان خشونت در ششمین...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
در این فروم که با مشارکت سازمان های غیر دولتی برگزار می شود ، شش آیتم با محورهای؛ تصویب برنامه و کار سازمانی ، چارچوب قانونی و مفاهیم کلیدی، حمایت از موجودیت و جلوگیری از خشونت علیه اقلیت های مذهبی...

نمایندگان سازمان دفاع از قربانیان خشونت با حضور درششمین فروم اقلیت ها که در قالب شش آیتم و در تاریخ 26 و 27 نوامبر 2013 (5 و 6 آذر ماه 1392) در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار شد به قرائت دو بیانیه پرداختند.
به گزارش روابط عمومی سازمان دفاع از قربانیان خشونت ، در این فروم که با مشارکت سازمان های غیر دولتی برگزار می شود ، شش آیتم با محورهای؛ تصویب برنامه و کار سازمانی ، چارچوب قانونی و مفاهیم کلیدی، حمایت از موجودیت و جلوگیری از خشونت علیه اقلیت های مذهبی ، ارتقا و حمایت از هویت اقلیت های مذهبی، ارتقا گفتگوی عادلانه متقابل و جمع بندی طراحی شده است که سازمان دفاع از قربانیان خشونت در قالب دو آیتم حمایت از موجودیت و جلوگیری از خشونت علیه اقلیت های مذهبی و ارتقا و حمایت از هویت اقلیت های مذهبی به ارایه دو بیانیه پرداخت.
موضوعات لزوم توجه بیشتر مکانیسم های بین المللی به حقوق اقلیت شیعه و افراطی گرایی و دفاع از حقوق اقلیت ها عناوین دو بیانیه سازمان بودند. در بخشی از این بیانیه و افراطی گرایی و دفاع از حقوق اقلیت ها آمده است :
یکی از مهمترین دغدغه های حاکمیت در هر کشوری ، کاهش اختلافات قومی ناشی از تفاوت های فرهنگی ؛ اجتماعی؛ مذهبی و ... است . تنوع فرهنگ ها در هر کشور می تواند به عنوان یک فرصت به شمار آید و از سوی دیگر در صورت بی توجهی و خشونت نه تنها به نقض شدید حقوق بشر می انجامد ، بلکه یک تهدید مهم برای هر کشور به شمار می آید . سازمان ما ضمن آن که هر گونه تندروی و خشونت را محکوم می کند ، معتقد است که تا نگاهی جامع به حل مسایل مربوط به اقلیت ها وجود نداشته باشد و نقش گروههای تندرو و فرصت طلبی که به بهانه دفاع از حقوق اقلیت ها دست به تحریکات و خشونت می زنند در نظر گرفته نشود ، همچنان خشونت علیه اقلیت ها ادامه می یابد . این سازمان تاکید می کند که می بایست راهکارهای جدید و عمیق تری در حمایت از اقلیت ها دنبال شود و جنبه های مختلف موضوعات مربوط به اقلیت ها در نظر گرفته شود .
همچنین در بخشی از بیانیه موضوعات لزوم توجه بیشتر مکانیسم های بین المللی به حقوق اقلیت شیعه آمده است :
توجه به حقوق اقلیت ها به عنوان جزئی از حقوق بشر، همواره به عنوان یکی از اصول فعالیت سازمان ها و نهاد های بین المللی مطرح بوده است . در اعلامیه جهانی حقوق بشر داشتن عقیده و مذهب از حقوق مسلم است و همچنین آزادی مذهب در ماده 4 «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» در زمره ی حقوق غیرقابل تعلیق قرار گرفته است . این درحالی است که اقلیت شیعه در بسیاری از کشورها نه تنها از بسیاری از حقوق محروم است، بلکه با مشکلات و خشونت های بسیاری نیز مواجه است . در عربستان تبعیض های مختلف در طول زمان گویای این واقعیت است که اقلیت شیعه در این کشور همواره در فشار بوده و نمی توانند مانند شهروندان عادی از حقوق اولیه خود بهره مند گردند و فراتر از آن به منصب های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست یابند.
در بحرین با وجود این که شیعیان از نظر جمعیتی در اقلیت نیستند ، از منظر سیاسی در اقلیت به شمار می آیند و هرگونه اعتراض مسالمت آمیزشان به تبعیض موجود با خشونت هرچه تمامتر توسط حکومت سرکوب می شود .
در پاکستان ، اقلیت شیعه توسط گروههای تروریستی مورد خشونت قرار میگیرند و مکانیسمی برای حمایت از آنان وجود ندارد .
سازمان ما با استقبال از فعالیت ها و گزارشات گزارشگر ویژه اقلیت ها ، موضوعات مربوط به اقلیت ها را صرفا مربوط به ماموریت ایشان و گروه کار اقلیت ها نمی داند ، بلکه گستردگی و در هم تنیدگی موضوعات مربوط به اقلیت ها ایجاب می کند که سایر ماموریت داران شورای حقوق بشر نظیر گزارشگر ویژه آزادی اندیشه و بیان ، گزارشگر ویژه تجمعات مسالمت آمیز، گزارشگر ویژه مذهب و عقیده و ... نیز به طور جدی مسایل مربوط به حقوق اقلیت شیعه در جهان را پیگیری کنند .

“ حضور سازمان دفاع از قربانیان خشونت در ششمین فروم اقلیت ها ”