اسلام هراسی در آلمان رو به افزایش است

کد خبر : #1776
تاریخ انتشار : دوشنبه, 7 دی 1394 10:20
تعداد بازدید کننده : 293
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
اسلام هراسی در آلمان رو به افزایش است
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
رئیس شورای مرکزی مسلمانان آلمان به اسلام هراسی روزافزن در آلمان بعد از حملات تروریستی پاریس انتقاد وارد کرده و خواستار مبارزه با این مسئله شد.

رئیس شورای مرکزی مسلمانان آلمان تاکید کرد که از زمان حملات تروریستی در پاریس اسلام ستیزی افزایش پیدا کرده است. به گزارش تسنیم، به این ترتیب شورای مرکزی مسلمانان آلمان انتقاد شدیدی به اسلام هراسی در حال رشد در آلمان وارد کرد. "مزیک" که در گفتگو با روزنامه "تاگس سایتونگ" سخن می گفت تصریح کرد که این چیز جدیدی نیست و در سال های اخیر به صورت روزافزون رشد کرده است. این روند بعد از حملات تروریستی در پاریس افزایش پیدا کرده است. وی با نگاهی به فعالیت های جنبش اسلام ستیز میهن پرستان اروپایی ضد اسلامی شدن غرب موسوم به پگیدا و حزب ضد یوروی افراطی جایگزینی برای آلمان تصریح کرد که موانع برای این فعالیت ها کاهش یافته است. ابراز آشکار نژاد پرستی محفل پسند تر و قابل قبول تر شده است. این انجمن همواره توصیه به تحریم این اقدامات داشته است. وی خواستار راه اندازی مکانیسم مشابه مقابله با یهودستیزی به منظور مقابله با اسلام هراسی در آلمان و رسیدگی به جرائم اسلام هراسی به صورت جداگانه شد. مزیک همچنین تصریح کرد برای اینکه با افراط گرایی در بین مسلمانان مقابله شود باید مساجد، مدارس، خانواده ها و باشگاه های ورزشی وارد این کار شوند. علاوه بر این ائمه و علمای آلمانی بیشتری نیاز است.

“ اسلام هراسی در آلمان رو به افزایش است ”